مشتریان راضی

درباره ما چه می گویند ؟

آوای طراوت آسیا ، تولید کننده محصولاتدرایران .

بادرود بروان پاک استاد حکیم بزرگ عالیقدر شیخ الرئیس ابو علی سینای پاک سرشت استاد معظم طب سنتی و پزشکی کهن ایران زمین و درود فراوان بر آموزندگان راه و فنون این طب مقدس که سعی بر حفظ این موضوع داشتند

شامپو گیاهی گلشنگ

زندگی با زیبایی زیباست 

برای همیشه ریزش مو را فراموش کنید (برای اولین بار)

بامصرف شامپوگياهي گلشنگ شاهد تميزشدن پوست وموبصورت كاملا طبيعي خواهيدبودوعلي رقم كف پايين شامپوقابل محسوس بودن نظافت وپاكيزه شدن بسياربالاي مووپوست ازويژگيهاي بارزگلشنگ ميباشد.تنظيم محيط اسيدي وبازي (غليايي)پوست وتسريع خونرساني وهمچنين عملكردساپونين هاي گياهي موجوددرعصاره هاغيرازپاكيزگي باعث تحريك فوليكول مووتنظيم چربي پوست ميگردد

.ديگرخواص كاملا مشهودوعلمي گلشنگ تبديل هورمون تستسترون به استروژن درمحيط سرميباشدكه اين ويژگي بسياررقابل تامل براي كساني ميباشدكه ريزش موي ارثي دارندواين تاثيرازفرايندتركيب عصاره گياهان باارزش حاوي استروژنهاي طبيعي ميباشدكه درمحيط ازمايشگاهي صحت عملكرد انهاثابت شده است.

سوالات متداول

توجه مهمي كه مصرف كنندگان شامپوي شيميايي بايد داشته باشند اين است كه درزمان طولاني بامصرف موادشيميايي
دچار تغيير ژنتيكي و بيماريهاي ناعلاج امروزي كه سرمنشا نامشخصي به قول پزشكان دارند پديدار خواهد شد. بيماريهايي كه توسط نگهدارنده هاي خطرناكي چون بنزوات سديم -سولفات پتاسيم و پارابنهاي سرطانزايي كه به عنوان جلوگيري ازفساد شامپوبه كارگرفته ميشود وقطره اي ازان به تنهايي مرگ آوراست ميتواننده به راحتي ازمنافذپوست واردخون شده ودر طولاني مدت اين عوارض رابراي بدن به ارمغان بياورد

شامپو پودری گلشنگ تركيبي از بهترين مواد گياهي و عصاره هاي خشک گياهي تهیه شده که طبق فرمول تخصصي خود پس از انجام مراحل آزمايشگاهی برای تهیه محصول موردنظر بدست آمده ..عصاره گیاهانی مانند بومادران و کلپوره -گزنه ،مورد ، ریشه بابا آدم ،قهوه خام،

شامپو گیاهی گلشنگ نه تنها مدعی تاثیرات این فراورده میباشد بلکه در مدت کوتاهی شاهد تغییر رنگ مو از سفید به رنگ اصلی مادرزادی (مشکی ،قهوه ای و یا … ) خواهید بود . البته این نکته برای کسانی صادق است که سن آنان بین ٢٥ الی ٥٠ سال میباشد .

بامصرف شامپوگیاهی گلشنگ شاهد تمیزشدن پوست وموبصورت کاملا طبیعی خواهیدبودوعلی رقم کف پایین شامپوقابل محسوس بودن نظافت وپاکیزه شدن بسیاربالای مووپوست ازویژگیهای بارزگلشنگ میباشد.تنظیم محیط اسیدی وبازی (غلیایی)پوست وتسریع خونرسانی وهمچنین عملکردساپونین های گیاهی موجوددرعصاره هاغیرازپاکیزگی باعث تحریک فولیکول مووتنظیم چربی پوست میگردد

.دیگرخواص کاملا مشهودوعلمی گلشنگ تبدیل هورمون تستسترون به استروژن درمحیط سرمیباشدکه این ویژگی بسیاررقابل تامل برای کسانی میباشدکه ریزش موی ارثی دارندواین تاثیرازفرایندترکیب عصاره گیاهان باارزش حاوی استروژنهای طبیعی میباشدکه درمحیط ازمایشگاهی صحت عملکرد انهاثابت شده است.

اقايان يك قاشق غذاخوري سرخالي درنيم ليوان اب جوش مخلوط كرده وبهم بزنيدتامخلوطي يكنواخت ولزج بدست بيايد،سپس درب انراگذاشته تادرمحيط عصاره گياهان ازادشده واماده مصرف گردد.
بعددرحمام وپس ازخيس كردن موها شامپورابه سربماليدوبه ارامي انرابه تمامي نقاط سربرسانيدوسعي كنيد باحالت لزج مانندشامپوموهاراماساژ دهيد…پس از٥الي٢٠دقيقه بسته به وقت داشتن ميتوانيدازتاثيرشامپو بهره مند شويد.درضمن موقع استفاده ازشامپوپوست سردچارخارش خفيفي خواهدشدكه اين موضوع كاملا طبيعي وعادي است وباعث تحريك فوليكول وخونرساني به پوست سرميگرددوپس ازابكشي وشستن موها بااب ولرم اين خارش ازبين ميرود……نكته مهم اينكه براي افرادي كه دچارريزش شديد وبيماريهاي پوستي هستندوچربي زيادي درپوست دارند ميتوانند قبل ازورودبه حمام شامپورااماده كرده ودرحالتي كه هنوزموهاراخيس نكرده اندازشامپواستفاده كنندوتاموقعي كه هنوزشدت خارش پوست راميتوانندتحمل كنندازشستشوي ان خودداري كنند…….اين روش مصرف حداكثرقدرت شامپوي گلشنگ رابراي درمان پوست سربه كارميگيرد…..
روش ديگربراي افرادي هست كه ميخواهند ازسرعت بيشتري براي برگشت پذيري رنگ موازسفيد به رنگ اصلي رنگدانه هاي موبرگردند.دراين روش طبق روش قبل ولي پس ازپايان استحمام ودرحالتي كه هنوزپوست سرقرمزوگرم است قابل استفاده وبه مدت ١٠الي١٥دقيقه صبركرده وسپس شستشونمايند….اين شامپوميتواندبه عنوان شامپوي روزانه وبراي استفاده براي ابرووپوست صورت به كاربيايد..اين شامپوبسيارعالي ميتواندازپوست صورت شمادربرابراب وهواي الوده و…محافظت كند.
البته براي بدن قابل استفاده نميباشد چون باعث خارش درناحيه گردن وغيرقابل تحمل شدن ان ميشود.

روش مصرف براي بانوان طبق روش مصرف آقایان با تفاوت مقدار حجم آب جوش و پودر گلشنگ ميباشد . وهمچنين براي خانمها موهاي ابريشمي وبلندي به ارمغان خواهد آورد كه اين زمان براي اقايان دوبرابر ميباشد.
توجه:
مصرف اين فراورده براي كودكان بالا شش سال بسيارعالي وموثرميباشد ودر سنين نوجواني و جواني و ميانسالي از موهاي بسيار پرپشت و رنگي ودير سفيد شدن موها درسنين بالا برخوردار خواهند شد

واتساپ و تماس جهت اخذ نمایندگی ۰۹۱۳۱۱۶۳۴۱۳
تلفن ثابت جهت مشاوره خرید ۰۳۱۳۲۶۰۰۳۴۷
سامانه پیامکی جهت خرید با ارسال عدد ۹ به ۱۰۰۰۵۰۶۰۰